Lưu trữ thẻ: phật giáo bắc tông là gì

Phật Giáo Bắc Tông Là Gì? Có Gì Khác Với Phật Giáo Nam Tông

Phật giáo Bắc Tông

Việt Nam là một trong những trung tâm phát triển sớm của Phật giáo trên thế giới, nên được chứng kiến sự phát triển của cả hai trường phái Bắc Tông và Nam Tông Với tư tưởng nhân văn, “từ bi hỉ xả”, và sự nhấn mạnh vào bình đẳng giữa các chúng sinh, Phật […]